UFA Slot

LG CNS ผลักดันธุรกิจโรงงานเสมือนจริง

LG CNS มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจโรงงานเสมือนเป็นหนึ่งในเป้าหมายธุรกิจต่อไป เนื่องจากมีบริษัทจำนวนมากขึ้นสนใจที่จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทเดียวกัน

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนปรับปรุงระบบปฏิบัติการของบริษัท กล่าวว่าวันพฤหัสบดี บริษัทกล่าวว่าได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะขยายไปสู่โรงงานเสมือนจริงและธุรกิจห้องปฏิบัติการเสมือน เพิ่งเสร็จสิ้นการพิสูจน์การทดสอบแนวคิดของแบบจำลองโรงงานเสมือนจริงสำหรับโรงงานที่ดำเนินกิจกรรมการวิจัย เช่น การพัฒนาวัสดุใหม่

“ธุรกิจ Virtual Factory ของเราสร้างโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวกในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงโดยการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่สร้างขึ้นจากโรงงาน โรงงานทั้งโรงงานสามารถดำเนินการในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงได้เช่นเดียวกับในโลกแห่งความเป็นจริง

UFA Slot

สามารถควบคุม กระบวนการผลิตทั้งหมด” โฆษกของบริษัทกล่าวเพื่อยกตัวอย่าง เจ้าหน้าที่กล่าวว่าระบบ Virtual Factory

ช่วยให้วิศวกรในเกาหลีสามารถควบคุมโรงงานจากระยะไกลในสหรัฐอเมริกาได้ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ระยะไกลได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่สร้างขึ้นในพื้นที่เสมือนเพื่อคาดการณ์ความล้มเหลวและปรับลำดับกระบวนการให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

นอกจากธุรกิจโรงงานเสมือนจริงแล้ว บริษัทยังพยายามใช้ประโยชน์จากธุรกิจห้องปฏิบัติการเสมือนอีกด้วย ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงช่วยให้นักวิจัยทำการศึกษาต่างๆ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การทดสอบคุณภาพ และการพัฒนาวัสดุใหม่ในพื้นที่เสมือนจริง

บทความแนะนำ

“กิจกรรมการวิจัยที่ยากต่อความพยายามในความเป็นจริงเนื่องจากปัญหาเช่นความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายก็เป็นไปได้ในธุรกิจ Virtual Lab ของเรา” เจ้าหน้าที่ของบริษัทกล่าวเสริม เพื่อดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้มาทดสอบโรงงานเสมือนจริงและบริการห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

บริษัทได้ดำเนินการที่เรียกว่า Innovation Studio ที่สำนักงานใหญ่ในกรุงโซล ลูกค้าสามารถสัมผัสบริการเวอร์ชันล่าสุดผ่านทางเทคโนโลยี metaverse, augmented reality และ virtual reality


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ girdwoodchapel.net อัพเดตทุกสัปดาห์

UFA Slot

Releated